Δευτέρα, 2 Μαρτίου 2015

Xάνουμε πολύτιμο ζωτικό χρόνο.

Αφού έτσι κι αλλιώς εκεί θα καταλήξουμε, έχει τόση σημασία το
ποιός θα ξεκινήσει τις ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ απο ΕΕ και ΕΥΡΩ?
Εάν είστε όντως μιά Λαϊκή Κυβέρνηση που σέβεται και σκέφτεστε
"τον Λαό" παρατήστε τις ευγένειες τα ψέυτικα χαμόγελα και τις
ηλίθιες φιλλοφρονήσεις και ρίξτε κλωτσιές στα ανθρωποιειδή.
Οσο εσείς παίζετε τα παλαμάκια με τα ευρω-βόδια, οι Ελληνες
συνεχίζουν να πεθαίνουν, να ξεφτιλλίζονται, να μεταναστεύουν
και διασκορπίζονται ζητώντας αξιοπρεπή ζωή κάπου στον Πλανήτη.
Εκτός εάν είστε κι εσείς μιά απο τις "μελετημένες" Ελληνικές
Κυβερνήσεις που η κάθε μία με την σειρά της σκοπό έχει ΜΟΝΟΝ
να αφαιρεί μέρη απο τα δομικά υλικά που απαρτίζουν το Εθνος
Των Ελλήνων μέχρι αυτό κάποτε να κατεδαφιστεί τελείως για να
μπορούν οι εκ φύσεως βλαμμένοι να πάρουν τον Πλανήτη που τους
υποσχέθηκε ο μεγαλύτερος φουκαράς του Συμπαντος, ο θεός τους.

Αφού αρχίσατε με ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ και ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΣΥΜΠΟΝΟΙΑΣ,
τώρα θα αρχίσουμε εμείς που μας δώσατε μέρος της χαμένου ΗΘΙΚΟΥ
να σας ζητούμε να αποδείξτε εάν όντως είστε εσείς που θα βγάλετε
τους Ελληνες απο τις ατέρμονες ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ που τους κρατάνε με
την οικονομική γκιλοτίνα στην μιζέρια και στην απόλυτη νοητική
Εθνική απραξία και οτι όντως είστε εσείς που θα αποτρέψετε την
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ στην Ελλάδα. Αν αποδειχθεί οτι είστε κι
εσείς μιά ΜΟΥΦΑ ΠΑΡΑΦΥΑΔΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΦΥΑΔΑΣ, σύντομα θα μαραθείτε.

(Η Τεχνητή Απογοήτευση των Ελλήνων, σύντομα, μόλις ολοκληρωθεί)

Why we are loosing vital time ?
One way or another we gonna reach that point, is it so important
who is going to start the divorse procedures with EU and EURO ?
If you are truely a Government of the People that respects and
think "the People" give up the fake smiles of lie and the stupid
admirations and kick the butt of the anthropoids.
As long as you play clapps with euro-oxes, Hellenes are dying,
humiliating, migrating and spreading by seeking a decent life
somewhere in the Planet. Unless you are another of the "rigged"
Govenments" that each one, with its order, has as a goal JUST
to remove parts of the building matterials that synthesize the
Nation Of The Hellenes till this sometime completely demolished
so the by nature disabled to get the Planet that was promissed
by the one and only wretch of the universe, their god.

Once you start CITIZENs CARD and WIDE OPEN BORDERS OF SYMPATHY,
now we all that you gave to us a piece of the missing National
Pride we will start to ask you to proove that indeed you are
that you bring Hellenes out of endless FINDINGS that keep them
under the financial gilotine in mizery and in the total National
mental inaction and indeed that you are that you prevent the
REPLACEMENT OF CITIZENS in Hellas. If it proove that you are one
clutch OFFSHOT OF AN OFFSHOT, then you gonna be fennel for good.

(The Artificial Frustration of Hellenes, soon, once complete).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου