Ο κοπρανο-πλημμύρας

Θα προτιμούσα ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεργαζόταν στην κυβέρνηση
με το Ποτάμι και όχι με τους Ανεξάρτητους Έλληνες
Μαρτιν Σουλτς

Εχουμε παντού στην Ευρώπη ελευθερία λόγου. Δεν είναι
αντικείμενο της σημερινής μας συνεδρίασης. Σίγουρα δεν
προκειται ΣΗΜΕΡΑ να αποφασίσουμε την διεξαγωγή δημοψηφίσματος.
Βολφκανγκ Σοϊμπλε

Καταθέσατε νομοσχέδιο για την ανθρωπιστική κρίση χωρίς να μας ρωτήσετε
Βολφκανγκ Σοϊμπλε

Στο Βερολίνο δεν αρέσει η εγγύτητα της νέας ελληνικής κυβέρνησης
με την Ρωσία και τόνισε ότι η βοήθεια από τη Μόσχα δεν αποτελεί
βιώσιμο λύση που μπορεί να υποκαταστήσει την ευρωπαϊκή βοήθεια
προς την Ελλάδα. Σε ποιο βαθμό οι σχέσεις της νέας ελληνικής κυβέρνησης
με την Ρωσία αποτελούν αιτία ανησυχίας, απάντησε:
"Δεν μας αρέσει αυτό". Δεν πιστεύω ότι η Ρωσία μπορεί να
αντικαταστήσει την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη".
Βολφκανγκ Σοϊμπλε


Ελα κοπρανο-πλυμμύρα, 2 μήνες την κάνεις γαργάρα και ούτε μιά
δήλωσή σου δεν υπαγόρευσες στην Γραμματέα σου για αυτούς που
"ασκούν εξωτερική πολιτική".
Για τον Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και τον Ανθιμο είχες αδειάσει
τα άντερά σου με λύσσα δηλώνοντας οτι "θα αφήσουμε έναν παπά να
καθορίζει την εξωτερική πολιτική της χώρας ?"
και διέταξες οτι
θα πρέπει να αρκεστούν στις εκκλησίες και στο ποίμνιό τους.
Αλλα ρε άχρηστε, μπροστά στα ευρω-βόδια, μούγκα και χεζεσαι απο
χαρά. Γεμάτη η μάντρα απο την μαγκιά σου και κυλιεσαι με χαρά.
Ε ρε σε ποιούς πληρώναμε μισθούς, θωρακισμένα και "μαζί τα φάγαμε"!

The shit-o-floodman.
I would prefer SYRIZA to cooperate with the RIVER and not with
INDEPENDENT GREEKS.
Martin Soultz

All over Europe we have freedom of speech. Is not the point of
our todays conferance. Sure we will not decide TODAY for a REFERENDUM.
Volfgang Soible.

You have deposit act for the humanitarian crisis without to ask us.
Volfgang Soible.

Berlin doesn't like the proximity of the new Greek Government with
Russia and said that Moscow's help is not something that will give
a solution and it can't replace European help for Greece.
In which level the relations of the Greek Government with Russia is
make you nervous ? "We don't like this. I don't believe that Russia
can replace the European Solidarity".
Volfgang Soible.


Come on shit-o-floodman, 2 months now you are stand quiet and not
even a document you haven't dictate toy your secretary about those
that they "engaged foreign Policy".
For Archbissop Christodoulos and Anthimos you had unload your inner
intestines with rage by declaring that "do we leave free a priest to
set the foreign policy of the Country ?"
and you ordered that they
should stay put just in their Churches and their Faithfull people.
But you trashy, in front of euro-oxes, you shut your mouth and you
defecate with pleassure. You fill the yard with your guts and you
rolling in there with pleassure. Who we pay salaries, armored cars
and "we eat them all together"!

Δεν υπάρχουν σχόλια: