Ευρωπαϊκά χτυπήματα εναντίον της Ελλάδος.

Θα προσπαθήσουν να μας φέρουν σε δύσκολη θέση
για να συρθούμε παρακαλλώντας στα πόδια τους.
Θα δείτε Στρατιωτικές κινήσεις απο τους καλούς
μας γείτονες αλλα και απο τους φιλοξενούμενους
λόγω ανθρωπισμού πρόσφυγες εντός της Ελλάδος.

Euro-strikes against Hellas.
They will try to bring us in a so difficult
situation so to kneel in their feet. You will
see Military movements from our good neighbours
but also from refuges that we host because of
humanitarian reasons inside Hellas.

Δεν υπάρχουν σχόλια: