Γερμανική αποζημείωση λόγω Ελληνικών Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Παρακολουθώ όλα τα μαγνητοσκοπημένα δελτία ειδήσεων,
δηλώσεις, συνεντεύξεις, δημοσιογράφους, πολιτικούς,
για να εννημερωθώ για τις εξελίξεις ωστε να καταλάβω
τί συμβαίνει και για να μπορώ να προβλέψω (ίσως) το
τί θα συμβεί στην Πατρίδα μου και Ε Ν Ο Χ Λ Ο Υ Μ Α Ι.

Καλώς, γιατι ξεσκεπάστηκαν δημοσιογράφοι, πολιτικοί,
επιγχειρηματίες, μπλοκερς που χρηματοδοτήθηκαν πολλά
χρόνια τωρα ωστε να υποστηρίζουν και να σκίζονται για
το ποιός θα αποδειχθεί ο καλλύτερος Γ Λ Υ Φ Τ Η Σ του
μεγαλύτερου πουλημένου Π Ρ Ο Δ Ο Τ Η
και
κακώς, γιατι ακούω συνεχώς μπαρ-μπαρ-μπαρ, γερμανικά!
Νομίζεις οτι οι συνολικά 1.106.922 Ελληνες νεκροί κατα
την γερμανική κατοχή, δεν υπήρξαν ποτέ, είναι μιά κακή
φαντασία ή άλλη μιά συνομοσιολογική "εθνικο-παράνοια".
Να σας πώ ένα μυστικό:
οι γερμανοί μεταγλλωτίζουν τα πάντα στην γλώσσα τους.
Δεν ανέχονται να ακούνε καμμία άλλη γλώσσα παρα μόνον
γερμανικά.
Εγώ γιατί πρέπει να υποχρεούμαι να ακούω τα "γαυγίσματά"
τους που χρησιμοποιούν αυτούσια την Γραμματική και το
Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής?
Μπορούμε να διεκδικήσουμε γερμανικές αποζημειώσεις για
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ επειδή χρησιμοποιούν ΑΥΤΟΥΣΙΑ την
Ελληνική πατέντα, για να μπορούν να μιλούνε μεταξύ τους,
γερμανικά!
ΜΗΝ ΤΟΥΣ ΛΥΠΑΣΤΕ, η λέξη ΛΥΠΗΣΗ απουσιάζει απο το γερμανικο λεξικό!

German compensations because of Hellenic COPYRIGHTS.
I watch most of all shifted news, statements, interviews,
journalists, politicians, so to be informed so to able to
understand what is happening and to be able to forsee (if)
of what will happen to my Country and i get A N N O Y E D.

for good, because uncevered all journalists, politicians,
businessman, bloggers that were funded and tear apart to
proove who is the best L I C K E R of the best and funded
T R A I T O R
and
for bad, because i hear always bar-bar-bar-bar, in german!
You think that the total of 1.106.922 dead Hellenes during
the German occupation in Hellas, never existed, as it was
justis a bad fantasy or another conspiracy of Helleno-centric
chauvinist paranoia.
Let me tell you a secret:
germans, transliterate everything in their language. They
can't stand to hear no other language but german.
Why i have to be obliged to hear their "barkings" that they
use UNCHANGED the GRAMMAR and the SYNTAX of the Ancient
Hellenic Language ?

We can claim german compensations because of COPYRIGHTS as
they use UNCHANGED the Hellenic patent, so them, to be able to
speak between them, in german!
DONT SYMPATHISE THEM, SYMPATHY not exists in german dictionary!

Δεν υπάρχουν σχόλια: