Ρεμάλια Πολιτικοί & οι Τράγκες τους.

Μας ρώτησε κανείς για να μπούμε στο ευρώ ?
Κάποιος μας ρωτά ΤΩΡΑ εάν θέλουμε ή όχι!
Σκάστε Τράγκες, δεν μας φοβίζετε γιατι δεν
ΥΠΑΡΧΕΤΕ και ποτε δεν ΥΠΗΡΞΑΤΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ!
Σκάστε φοβισμένα πουταναριά των Περσών!
Τραβατε στην Ευρώπη που λατρευετε και
αφήστε μας ήσυχους να αποφασίζουμε
εμείς για εμάς και για τα παιδιά μας.

Scums Politicians & their Tragkes.
Did anyone asked us to be in euro & EU ?
Someone ask us now if we want or not!
Shut up Trages you cant scared us because
you never EXISTED and you never were ACCURATE!
Shut up scary whores of Persians!
Go to the Europe that you admire so much
and leave us to decide for us and for our children.

Δεν υπάρχουν σχόλια: