ΑΡΧΙ-ΔΙA-ΜΑΛΑΚΕΣ-ΠΟΥΣΤΡΕΣ-ΑΝΑΞΙΩΤΑΤΟΙ όλοι μετά Χριστοδούλου!

Τι να μας πεί το ΚΟΜΜΑΤΟΚΟΠΡΟΣΚΥΛΟ ?
το ΖΩΟ ? το ΠΑΧΥΔΕΡΜΟ ? ο ΚΟΠΡΟΣ ?
Αχ βρε Χριστόδουλε! Εσύ γέμισες τις
Εκκλησίες με νέες ψυχές και ήρθε αυτο
το ΜΟΣΧΑΡΙ να κάνει τον ΛΟΓΙΣΤΗ!
για να βάλουνε στο χέρι τους Βιβλους
που είναι κρυμμένοι ακόμη πολύ καλά!

What this Political-Party-Dog will tell ?
this ANIMAL ? this FATTY ? that SLUM ?
Alas Christodoulos! You fill up all the
Churches with young souls and came this
MULE to play the ACCOUNTANT!
so to get the last Bibles that are hidden
till now very well hidden!

Δεν υπάρχουν σχόλια: