Σοϊ-μπλε-παλαβισμός

Σοϊ-μπλε-παλαβισμός ονομάζεται το νέο είδος μαλάκυνσης
που εμφανίστηκε στην Γερμανία και προσβάλει μόνο και
μόνον τους δικυκλιστές. Ως κύριο σύμπτωμα της νόσσου,
παρατηρήθηκε η εκκούσια αμνησία όπου δεν συμφέρει τον
ασθενή ο οποίος οταν δεν γίνεται το δικό του μαρσάρει και
καταστρέφει τα πατώματα των αιθουσών και των διαδρόμων
του Ευρωκοινοβουλίου με τις μπαντιές ενω φωνάζει συνεχώς
ΝΕΙΝ.

Soy-blue-madness called the new type of brain-softening virus
that appeared recently in Germany and is affecting just those
that use 2 wheel vehicles. As main symptom was observed
that the infected person is acting by purpose like suffering of
amnesia, whenever something is not for his good and whenever
you deny to him to do what he wants, he push the throtle and
while he is driving dangerously he is destroying the floor of
the halls and corridors of Eurocounsil while he is shouting:
NEIN

Δεν υπάρχουν σχόλια: