Με ποιό δικαίωμα βρε Τσίπρα και Βαρουφάκη ?

Ολες οι υπογραφές που μας φέρανε σε αυτήν την κατάσταση
πέσανε απο κάποιους Πρωθυπουργούς και τους γλύφτες τους.

Υπογραφή για να μας χώσουν στην ΕΟΚ.
Υπογραφή για να μας χώσουν στην ΕΕ.
Υπογραφή για να μας χώσουν στο ΕΥΡΩ.
Υπογραφή για να μας χώσουν στο ΔΝΤ-ΤΡΟΪΚΑ.

Υπογραφη υπο την μπούρδα ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ.
Αλλα αναρωτηθειτε, ΥΠΟΓΡΑΦΗ χωρίς ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ,
είναι ΝΟΜΙΜΗ ή μπάζει water ?


Γι'αυτό δεν έχετε δικαίωμα να διαπραγματεύστε για εμάς!
Αυτούς που υπέγραψαν αυτές τις μπούρδες - φούσκες, αφού
τους περάσετε απο Δημόσια Δίκη να τους στείλετε στας
"ευρώπας" να πάνε ΑΥΤΟΙ να πληρώσουν ότι και εάν υπέγραψαν
για εμάς χωρίς εμάς.
Αϊ στ' ανάθεμα επιτέλους με την βλακεια σε αυτήν την Χώρα!

Under which right Tsipras and Varoufakis ?

All signatures that bring us in this situation were signed
by some Prime Ministers and their sluts.

Signature to bring us into EFC.
Signature to bring us into UE.
Signature to bring us into EURO.
Signature to bring us into EMF-TROIKA.

Signature under the stupidty CONTINUITY OF THE STATE.
Ask your self, SIGNATURE without a single REFERENDUM,
is it LEGAL or is ILLEGAL ?


Thats why you don't have the right to negotiate for us!
Those, that have signed those poppycocks - bubbles, once
you bring them into public trial, send them in "euro-pe"
so THEY to pay whatever they have signed for us without us.
Go to hell with the ultimate stupidity in this Country!

Δεν υπάρχουν σχόλια: