Η τουρκια δεν έχει λόγο, ούτε και ύπαρξης.

Η Ρωσσία σύναψε συμφωνίες με την τουρκια
για να την διαλύσει. Μόνη της η τουρκια, θα
αθετήσει τις συμφωνίες της και θα δώσει το
δικαίωμα στην Ρωσσία να την διαλύσει στις
74 μειονότητες που την απαρτίζουν κάτω απο
μια Χούντα φόβου ακόμη και για τους Ελληνες

της Ιωνίας που ζούνε ακόμη μέσα σε αυτήν.


Δεν υπάρχουν σχόλια: