Προτείνω ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ την Κορακάκη.

Θα χρειαστεί να θυμηθούμε να ΞΑΝΑ-πιάνουμε όπλα.
Θα χρειαστεί να θυμηθούμε να ΞΑΝΑ-κρατούμε όπλα.
Θα χρειαστεί να θυμηθούμε να ΞΑΝΑ-σημαδεύουμε.
Θα χρειαστεί να θυμηθούμε να ΞΑΝΑ-ΠΟΛΕΜΟΥΜΕ.
Θα χρειαστεί να θυμηθούμε να ΞΑΝΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΩΝΟΜΑΣΤΕ.
Θα χρειαστεί μιά Κορακάκη και την έχουμε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: