Πάψτε τους επιτέλους, προκαλούν και εκνευρίζουν.

Οι κυρίες του "ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ" σκυμένες στα τέσσερα,
ακόμη υπάρχουν, ακόμη κατοικούν εντός Ελλάδος,
ακόμη είναι βουλευτές λαμβάνοντας μισθό απο το
ίδιο Κράτος το οποίο έχουν εντολή να διαλύσουν,
ακόμη πετάνε μπούρδες και ακόμη τους ανέχεστε.
Οι "τηλε-Σωτήρες-ψευδοΠροφήτες" οι "καλά τα ΛΕΝΕ"
μολις αρπάξανε ένα καρεκλάκι γίνανε χειρότεροι απο
αυτούς που κατηγορούσανε με λύσσα πρίν "ανέλθουνε",
"λησμόνησαν" την Πατρίδα, τις Βιβλους των Προγόνων,
την κρυμμένη Γνώση που τηλε-πωλούσαν με απότατο σκοπό
να απογοητεύσουν να μουδιάσουν να αφοπλίσουν και να
καθηλώσουν με τηλεπωλήσεις στους καναπέδες όλους τους
εναπομείναντες Πατριώτες που θα αντιστεκονταν και θα
έτρεχαν πρώτοι να πολεμήσουν για τα Ιδεώδη-Πατρίδα.
Τα αφεντικά αυτών επιθυμούν την ελάχιστη αντίσταση.
Η άνεσή τους μου θυμίζει εκείνη την ψωρουπερηφάνεια
του ΠΡΟΔΟΤΗ πρίν την κρεμμάλα. Το βλέμμα τους μου
θυμίζει τον αμετανόητο πρίν τον δημόσιο απαγχονισμό.
Κάντε τους ότι θέλετε, γουστάρουν, λένε ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ
μονο πάψτε τους!

Shut them up, they challenge and they irritate us.
Those "ladies" of "YES TO ANYTHING" that knee in four,
still exists, still living inside Hellas, still they
are members of the parliament by receiving salaries of
the Country that want to dismantle, still they declare
bullshits and you still tolerate them.
The "Tele-Savers-pseudo-prophets" the "right SAID" once
they grabbed a small chair they become worst than those
that they accused furiously before they "climb", they
"pigeonhole" Motherland, the Bibles of the Ancients, the
hidden Knowledge that were tele-sale under the ultimate
goal to disappoint to numbness to dissarm and pin down
all remaining Patriots that would resist and run first
to fight for the Ideas and the Motherland.
Their employees wish to face the minimum resistance.
Their comfort reminds me the pseudo-pride of the TRAITOR
before the gallows. Their glance reminds me the unrepentant
before the public hanging. Do whatever you like to them,
they like it, they say YES TO ANYTHING,
just shut them off.

Δεν υπάρχουν σχόλια: