Ποιός μπορεί και παραλαμβάνει το Αγιο Φώς;

Σαν Ελληνες Ορθόδοξοι υπαγόμαστε στο Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
Αλλα ενώ γιορτάζουμε τα Χριστούγεννά μας, που συμπίπτουν, με αυτά των
Καθολικών, γιατι γιορτάζουμε το Πάσχα σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο;
Μήπως γιατι ο δικός μας Πατριάρχης (Κωνσταντινουπόλεως) δεν μπορεί να
βγάλει απο τον Αγιο Ταφο το Αγιο Φως και γι'αυτό το παραλαμβάνουμε απο
αυτόν που "Ο Θεός μας δείχνει", δηλαδή απο τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων ;
Οντως κατέχουμε την αληθινή Πίστη ή έχουμε γίνει σαν τους οβριούς που
διατάζουν και ελέγχουν τον "θεό" τους όπως γουστάρουν ;

Who can and pick the Holy Light?

As Hellenes Orthodox we submit to Patriarch of Konstantinoupolis.
But while you celebrate our Christmas that match with those of Catholics
why we celebrate Pascha according to the Old Calendar?
Is it because our Patriarch (Konstantinoupolis) can't get the Holy Light
from the Holly Tomb and thats why we pick it from he that "our God points"
means the Patriarch of Jerusalem ? Are we indeed possess the true Faith
or we have become like jews that ordering and controling their"god" at
their discretion ?

Δεν υπάρχουν σχόλια: