Ο χειρότερος εχθρός σου.

Ο χειρότερος εχθρός σου
βρίσκεται σε ράδιο και τηλεόραση.
Είναι οι Δημοσιογράφοι!

Δεν υπάρχουν σχόλια: