Τα τέκνα και η γενεά του διαβόλου.

Παρατηρείστε τις ομοιότητες!
Ειναι της ίδιας ρατσας, λεπροί,
με μάτια εξώκοσμα και μοχθηρά!
Αυτοί διοικούν απο τις σκιές! Και
γι'αυτό ο κόσμος πάει κατα διαόλου.
Γιατι αυτοί και η ρατσα τους είναι
ΤΕΚΝΑ του διαβόλου. Αϊ στο διάλολο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: