Μήν φοβάστε τους νέους Πέρσες.

Με το επικείμενο νέο ΟΧΙ των Ελλήνων
δεν θα φύγει η Ελλάδα απο την Ευρώπη
αλλα αυτοί οι ίδιοι Ευρωπαίοι απο την
Ελληνική Μυθολογία. Δικο τους πρόβλημα,
μόνοι, με την δική τους ιστορια η οποια
μόνον καταστροφή και μεσαίωνα ανέδειξε.
Ελληνες μήν φοβάστε, θα είναι απλά ένας
δύσκολος χειμώνας. Μετά θα αρχίσουμε να
εξάγουμε προϊόντα που Ο Θεός μας τα έχει
δώσει σε αφθονία. Νέοι Πέρσες, νέα ΝΙΚΗ.
(Αυτός ο πλανήτης μας ανήκει.)

Don't be afraid of the new Persians.
With the new imminent NO of Hellenes
Hellas will not leave Europe, but those
the auto called Europeans from the Hellenic
Mythology. It's their problem, alone, with
their own history that only disaster and
middle-ages have prooven.
Hellenes don't be afraid, it will be just
a winter. Then we will start to export so
many goods as God has given to us plenty.
New Persians, new VICTORY!
(This planet belong to us)

Δεν υπάρχουν σχόλια: